S’aproven les primeres operacions de l’EDUSI – Eix Besòs

11 de February de 2019

EDUSI. S’han aprovat les dues primeres actuacions de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat de l’Ajuntament de Barcelona, que seran cofinançades en un 50% mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Les dues operacions cofinançades són la construcció, gestió i dinamització dels nous Casals de Barri de Trinitat Nova i de Torre Baró, al Districte de Nou Barris, que han estat inaugurats aquest 2018, amb un pressupost subvencionable aproximat de 1.645.000€ i 1.100.000€ respectivament.

Mitjançant aquests nous equipaments, els barris de Trinitat Nova i Torre Baró es veuen dotats d’un espai sociocultural i de proximitat per promoure les activitats i les iniciatives de les entitats socials, culturals i veïnals, millorant la qualitat de vida de la ciutadania. A més, es posa a disposició un nou espai que els permeti treballar de manera conjunta i participativa en la millora del barri, satisfer les necessitats socioeducatives i socioculturals del conjunt dels seus habitants, així com esdevenir un punt de referència a l’hora d’implementar programes municipals específics per a aquests barris de manera més eficaç i en col·laboració amb els actors del territori.

Ambdós equipaments s’emmarquen en l’actual Pla de Barris i es troben ubicats en àmbits que presenten taxes de persones en risc d’exclusió social molt per sobre de la mitjana de la ciutat de Barcelona, així que representen equipaments clau a partir dels quals desenvolupar les diferents polítiques, plans i estratègies de ciutat que tenen per objectiu millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes dels barris, reduir els factors que aprofundeixen en la seva situació de vulnerabilitat, afavorir la seva inserció laboral i garantir els seus drets ciutadans i qualitat de vida, a l’hora que responen a una reivindicació històrica dels veïns i veïnes de Trinitat Nova i Torre Baró davant de la manca d’espais de trobada en el territori.

Les operacions donen resposta a l’Objectiu Temàtic “Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa” (OT9) i la línia d’actuació “Reforç dels serveis socials als col·lectius en risc d’exclusió” (LA13). S’inicia així l’execució de L’EDUSI – Eix Besòs, que en breu aprovarà noves operacions en els 10 barris de l’Eix Besòs (als Districte de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí), on es preveu l’execució de diverses actuacions en el període 2014 – 2020, amb una inversió de 30 milions d’euros i el cofinançament del 50% per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

El projecte EDUSI Eix Besòs va ser escollit en el marc de la primera convocatòria per a la selecció d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat cofinançades mitjançant el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) que inclou el Programa Operatiu de Creixement Sostenible (POCS) i el Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent (POCI); dins de l’eix 2 “Desenvolupament Urbà Sostenible”.