L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Eix Besòs incorpora el Pont de Sarajevo entre les seves actuacions cofinançades pel pons FEDER

2 de March de 2019

S'incorpora a l'EDUSI en el marc de l’Operació relativa a la reducció de vehicles privats, mobilitat sostenible i millora de la qualitat de vida, i rebrà el cofinançament del 50% mitjançant el FEDER.

L’objectiu de l’Operació és dur a terme les actuacions necessàries per a la implementació d’un model de mobilitat sostenible (saludable i baix en carboni) en l’àmbit de l’Eix Besòs, el qual té com a prioritat la qualitat de vida urbana i el benestar col·lectiu, fomentant la creació d’un espai públic confortable que afavoreixi la convivència ciutadana en l’entorn urbà. Es segueix així l’estratègia urbana de foment de la mobilitat sostenible mitjançant el disseny urbà orientat a la recuperació de l’espai públic procedent de les vies de pas per a les persones mitjançant el nivell únic i ús compartit, així com la confinació dels vehicles motoritzats.

D’aquesta manera es contribuweix a la millora de l’espai urbà a escala humana i es fa de l’Eix Besòs un nou espai de qualitat ambiental i patrimonial, augmentant la seva capacitat de resiliència davant el canvi climàtic.

En concret, el Pont de Sarajevo s’ha projectat com un Pont Verd que incorpora a més altres conceptes i criteris de sostenibilitat:

  • És un espai urbà d’estada i no només un vial de comunicació entre barris. El Pont s’ha concebut com un pont verd de plataforma única, per pacificar del trànsit viari i com una connexió més amable entre el barri de Trinitat Vella i el de Trinitat Nova.
  • Permet la connexió dels espais verds urbans de Trinitat Vella amb Trinitat Nova i amb Collserola. S’hi ha implementat un mur vegetal que millora la qualitat del paisatge urbà integrant-se en el conjunt d’actuacions de reordenació urbana fetes al barri, amb criteris de sostenibilitat. Les plantes i la jardineria vertical afavoreixen la biodiversitat en aquest espai i en les àrees llindants.
  • Els elements constructius s’han projectat considerant criteris de sostenibilitat, i igualment s’ha instal·lat paviment fonoabsorbent, revestiments de murs antireverberació i il·luminació de baix consum i eficiència energètica. La revegetació dels voltants s’ha fet amb gabions de pedra que s’han plantat amb enfiladisses.

L’operació, que s’aprovarà properament, dona resposta a l’Objectiu Temàtic “Afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors” (OT4) i la línia d’actuació “Disseny i implementació de mesures d’urbanització que redueixin el trànsit de vehicles privats i millorin la dedicació de l’espai públic a la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de vida” (LA06), amb un import total de 2.325.000€. Continua així l’execució de L’EDUSI – Eix Besòs, que incorporarà noves operacions en els 10 barris de l’Eix Besòs (als Districte de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) en el període 2014 – 2020, amb una inversió de 30 milions d’euros i el cofinançament del 50% per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).