La mobilitat sostenible en la zona del Polígon del Bon Pastor, nova operació aprovada a l’EDUSI Eix Besòs

19 de June de 2019

EDUSI. L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) ha aprovat recentment aquesta operació i per tant rebrà el cofinançament del 50% mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

L’objectiu de l’operació, que es basa en el disseny i implementació de mesures per a un model de mobilitat sostenible en la zona del Polígon del Bon Pastor i entorns, és dur a terme les actuacions necessàries per a aplicar un model de mobilitat sostenible (saludable i baix en carboni) en la zona del Bon Pastor i entorns, el qual tindrà com a prioritat la qualitat de vida urbana i el benestar col·lectiu, fomentant la creació d’un espai públic confortable que afavoreixi la convivència ciutadana en l’entorn urbà, així com les mesures necessàries en matèria d’accessibilitat que garanteixin millores en la circulació i el medi ambient.

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) ha aprovat recentment aquesta operació i per tant rebrà el cofinançament del 50% mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

D’aquesta manera es contribuirà a la millora de l’espai urbà a escala humana i farà de l’Eix Besòs un nou espai de qualitat ambiental i patrimonial, augmentant la seva capacitat de resiliència davant el canvi climàtic.

En concret, la primera de les actuacions incloses és la reforma del carrer de Caracas al districte de Sant Andreu, que uneix els barris del Bon Pastor i del Baró de Viver, per reforçar el seu paper com a “eix cívic” d’aquests barris i fent-ho compatible amb l’activitat industrial que  acullen. Amb aquestes obres es donarà prioritat al vianant i es pacificarà el trànsit rodat. L’actuació consistirà en la incorporació de nous passos de vianants i l’ampliació de les voreres en zones puntuals on s’hi crearan zones d’estada. També es farà la renovació del paviment, de l’enllumenat i la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat, així com la millora de la xarxa de clavegueram. L’obra, que està prevista que finalitzi al novembre d’aquest any, incorpora les aportacions fetes pels veïns durant les sessions de participació ciutadana celebrades el 2016.

Actualment, aquesta via de 822 metres de llargada només es pot creuar a través del pas de vianants de la confluència amb el carrer de Potosí. Per tal de pacificar el trànsit, es col·locaran quatre nous passos zebra amb semàfor a l’alçada dels carrers de Cusco, Maracaibo, de l’escola Monlau, i del centre de reciclatge existent.

L’operació aprovada dóna resposta a l’Objectiu Temàtic “Afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors”
(OT4) i la línia d’actuació “Pla de mobilitat polígon industrial i comercial: implantar mesures de  mobilitat sostenible als polígons d’activitat econòmica de l’àrea urbana per a millorar la seva permeabilitat i connexió amb els teixits veïns” (LA05), amb un import total d’1.875.000€.  Continua així
l’execució de L’EDUSI – Eix Besòs, que incorporarà noves operacions en els 10 barris de l’Eix Besòs (als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) en el període 2014 – 2020, amb una de 30 milions d’euros i el cofinançament del 50% per part del Fons Europeu de  Desenvolupament Regional (FEDER).