EDUSI – Dedicació de l’espai públic a la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de vida: La Plaça de les Dones

23 de September de 2020

EDUSI. L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) incorporarà la urbanització ja finalitzada de la Plaça de les Dones, al barri de Roquetes

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) incorporarà la urbanització ja finalitzada de la Plaça de les Dones, al barri de Roquetes, en el marc de l’Operació “Disseny i implementació de mesures d'urbanització que redueixin el trànsit de vehicles privats i millorin la dedicació de l'espai públic a la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de vida”, i per tant rebrà el cofinançament del 50% mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) incorporarà la urbanització ja finalitzada de la Plaça de les Dones, al barri de Roquetes, en el marc de l’Operació “Disseny i implementació de mesures d’urbanització que redueixin el trànsit de vehicles privats i millorin la dedicació de l’espai públic a la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de vida”, i per tant rebrà el cofinançament del 50% mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Amb la urbanització de la Plaça de les Dones s’ha contribuït a l’objectiu d’implementar un model de mobilitat sostenible (saludable i baix en carboni) en l’àmbit de l’Eix Besòs, prioritzant la qualitat de vida urbana i el benestar col·lectiu, fomentant la creació d’un espai públic confortable que afavoreixi la convivència ciutadana en l’entorn urbà. A més, l’experiència serà considerada una Bona Pràctica d’actuació cofinançada per Fons Europeus del programa Operatiu 2014 – 2020.

Aquest projecte va permetre crear un espai verd, d’estada i de passeig que enllacés el parc del Pla de Fornells i l’eix cívic de l’entorn del mercat de Montserrat, amb uns 4.100 metres quadrats de superfície. Cal destacar que la Plaça de les Dones va ser batejada pels propis veïns i veïnes del barri en homenatge a les dones del districte i a la seva lluita per millorar la qualitat de vida i la cohesió social.

A la zona verda s’hi van plantar arbres i plantes arbustives, i es va col·locar mobiliari urbà que facilita l’estada dels usuaris en una zona del barri que era deficitària d’espais públics i de zones de comunicació social per al veïnat. A més, hi ha una zona de jocs infantils adaptada, i s’hi va instal·lar reg automàtic i enllumenat públic tipus led.

Per tant, la plaça de les Dones de Nou Barris va esdevenir no només una zona de gespa, sinó un espai d’estada, passejada i comunicació, amb recorreguts de paviment continu i d’alta resistència, complint l’objectiu d’enllaçar i crear una continuïtat entre el parc del Pla de Fornells i els equipaments adjacents, situats a la part alta del barri, i l’eix cívic de l’entorn del mercat de Montserrat.

L’operació dona resposta a l’Objectiu Temàtic “Afavorir el pas a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors” (OT4) i la línia d’actuació “Disseny i implementació de mesures d’urbanització que redueixin el trànsit de vehicles privats i millorin la dedicació de l’espai públic a la mobilitat sostenible i la millora de la qualitat de vida” (LA06), amb un import total de 2.325.000€. En aquesta operació s’hi ha inclòs també la urbanització del Pont de Sarajevo, amb un import total de 961.085,86 €. Per tant, la inversió efectuada a la Plaça de les Dones serà cofinançada per valor dels 1.363.914,14 € restants.

Continua així l’execució de L’EDUSI – Eix Besòs, que incorporarà noves operacions en els 10 barris de l’Eix Besòs (als Districte de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí) en el període 2014 – 2020, amb una inversió de 30 milions d’euros i el cofinançament del 50% per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).