Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Bones pràctiques

La detecció, anàlisi i transferència de Bones Pràctiques constitueix l’eix fonamental de totes les Estratègies de Comunicació i una eina essencial per a la gestió pública i per a l’avanç en la consecució dels objectius de la Política Regional Comunitària.

Els criteris per a la identificació i selecció de Bones Pràctiques d’actuacions cofinançades són els acordats per la xarxa GERIP, de responsables d’informació i publicitat. Aquests criteris són els següents:

  • L’actuació ha estat convenientment difosa entre els beneficiaris/es, beneficiaris/es potencials i el públic en general.
  • L’actuació incorpora elements innovadors.
  • Adequació dels resultats obtinguts als objectius establerts.
  • Contribució a la resolució d’un problema o feblesa detectada en l’àmbit territorial d’execució.
  • Alt grau de cobertura sobre la població a la qual va dirigida.
  • Consideració dels criteris horitzontals d’igualtat d’oportunitats i no discriminació, així com responsabilitat social i sostenibilitat ambiental.
  • Sinergies amb altres polítiques o instruments d’intervenció pública.

Bones pràctiques presentades:

Presentació Expressions d’interès

Oberta la convocatòria per presentar Expressions d’Interès per a ser avaluades dins el projecte EDUSI – Eix Besòs

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Punt de trobada amb l’objectiu de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’implementaran en l’àmbit metropolità: Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Barcelona

Bústia Ètica i de Bon Govern

Canal de participació i col·laboració per enfortir la integritat del sector públic municipal, com a mitjà de prevenció de conflictes i per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l’indemnitat del comunicador

Compartiu aquest contingut