Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Presentació

L’EDUSI és l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de l’Ajuntament de Barcelona que s’està implementant en els 10 barris de l’Eix Besòs, en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, gestionat pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. L’import total subvencionable per a la implementació de l’Estratègia és de 30M€, amb un cofinançament per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del 50%.

L’objectiu de l’estratègia és millorar els indicadors de desigualtat social i urbana dels barris de l’Eix Besòs, abastant la dimensió física i mediambiental, climàtica, demogràfica, social i econòmica, transformant la frontera que representa la conca fluvial del Besòs en un eix vertebrador i un pol d’atracció que enforteixi el teixit urbà a les dues ribes del riu.

Mapa d’actuacions

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat compren diverses operacions que s’aniran desenvolupant a l’Eix Besòs, emmarcades en 14 línies d’actuació (LA):

Actualitat

L’avenç de l’EDUSI durant el 2020

30 de December de 2020

EDUSI. Malgrat l’aturada arrel de l’emergència sanitària de la COVID-19, al llarg del 2020 la planificació i execució de l’EDUSI ha anat avançant.

Seguiment de la comunicació del projecte EDUSI

30 de December de 2020

EDUSI. La comunicació dels Fons Europeus ha anat adquirint cada vegada una major rellevància, per tal d’incrementar la transparència i perquè la ciutadania estigui ben informada de quin és el paper que la Unió Europea

L’EDUSI valora incloure el projecte de Regeneració Urbana

30 de December de 2020

EDUSI. Amb el Programa de Regeneració Urbana i els seus projectes al barri de Trinitat Vella i el Sud-Oest del Besòs, s'està iniciant un procés de transformació urbanística i de regeneració urbana.

Més notícies

EDUSI a Barcelona

Operacions

Bones pràctiques

Sinèrgies

Compartiu aquest contingut