Polígon industrial del Bon Pastor

11 de June de 2018

El Polígon Industrial del Bon Pastor. El Polígon Industrial del Bon Pastor és una àrea de 162,04 ha que integra diversos polígons o zones d’activitat industrial (PAE) de la franja Besòs: Bon Pastor, Torrent de l’Estadella, la Verneda industrial, Polígon Montsolís i Cobega.

El Polígon Industrial del Bon Pastor és una àrea de 162,04 ha que integra diversos polígons o zones d’activitat industrial (PAE) de la franja Besòs: Bon Pastor, Torrent de l’Estadella, la Verneda industrial, Polígon Montsolís i Cobega

Aplega quasi la meitat de l’activitat econòmica al Districte, principalment pimes i micropimes, i hi existeix una diversificació d’activitats econòmiques que tenen interès a millorar la seva activitat. Actualment s’identifiquen un total de 558 empreses que ocupen un total de 770 establiments actius. Un 31% d’aquestes empreses estan realitzant activitat productiva i hi ha un 28% d’establiments inactius.

El polígon industrial, a banda del seu valor en termes econòmics, és part de la identitat dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver. És un espai industrial que voreja i separa els dos barris, però a la vegada és un espai d’oportunitat pel creixement econòmic i per la revitalització d’una nova identitat industrial. En el desplegament del Pla de Barris Bon Pastor-Baró de Viver, el polígon esdevé un dels motors d’activació econòmica del territori. Dintre del Pla de desenvolupament econòmic del districte de Sant Andreu, la dinamització industrial del polígon del Bon Pastor és una línia estratègica amb sis mesures en acció.

Les necessitats del polígon i del seu entorn passen, per una banda, per integrar-se més en el teixit urbà, millorant la mobilitat interna i facilitant el trànsit a peu entre barris. I per una altra, per l’activació econòmica, que requereix donar eines per fer més competents i enfortir les empreses existents al polígon. També calen estratègies per atraure i fomentar la implantació de noves activitats centrades en la innovació i la formació, i és important donar cabuda a iniciatives d’Economia Social i Solidària de caire industrial, incidint en activitats que fomentin l’economia verda i circular.

En el context d’un polígon que té una realitat i dinàmiques empresàries pròpies, la territorialització i acostament de programes, serveis i actuacions en matèria de desenvolupament econòmic cobra tot el sentit i es concep com una estratègia necessària si s’aposta per una estratègia de desenvolupament local. Un dinamitzador industrial del polígon del Bon Pastor està apropant a les empreses els Serveis i Programes per a empreses industrials que es desplega a l’Eix Besòs, així com dos programes específics: un d’eficiència energètica i un altre de màrqueting industrial.