El Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2021, detallat en un nou web

22 de May de 2018

S’hi explica en què consisteix i s’informa de les diverses accions en matèria d’impuls econòmic al districte

S’hi explica en què consisteix i s’informa de les diverses accions en matèria d’impuls econòmic al districte

El Districte de Nou Barris disposa d’un nou web, http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/pla-desenvolupament-economic/ca/, impulsat per Barcelona activa i que vol ser un espai on trobar tota la informació del Pla de Desenvolupament  Econòmic de Nou Barris 2016-2021 (què és, mesures concretes,…) i les notícies que se’n deriven.

Pla de Desenvolupament Econòmic 2016-2021

El Pla de Desenvolupament Econòmic 2016-2021 de Nou Barris és el full de ruta per dinamitzar i transformar socioeconòmicament el districte.

Bàsicament, s’articula en base a quatre àmbits d’actuació. Cada àmbit s’estructura en línies estratègiques:

1) Ocupació de qualitat

  • Impulsar l’ocupació dels veïns i de les veïnes en situació d’atur
  • Promoure el treball digne

2) Desenvolupament i economia de proximitat

  • Promoure el comerç de proximitat
  • Promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

3) Economia Social i Solidària

  • Promoure nova Economia Social i Solidària
  • Impulsar l’Economia Social i Solidària existent a Nou Barris

4) Nou lideratge públic

  • Crear un nou model per a la promoció de l’activitat econòmica al territori
  • Impulsar una major contractació pública socialment responsable des del Districte

Al seu torn, cadascuna de les línies estratègiques es desglossa en un gruix de mesures que podeu trobar aquí.