Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Organització

Segons Decret d’Alcaldia de 28 de desembre de 2016 es nomena el Responsable Tècnic i de Comunicació de l’EDUSI. Així mateix, en data 27 d’abril del 2018, es faculta al Gerent Municipal amb competències per resoldre administrativament les aprovacions d’operacions incloses en l’EDUSI.

Mitjançant aquesta designació el Responsable constitueix l’Oficina Gestora de l’EDUSI, la qual té independència funcional i executiva per tal de dur a terme les tasques associades a l’Organisme Intermedi Lleuger (Ajuntament de Barcelona).

D’aquesta manera es dóna compliment al principi de separació de funcions, pel qual l’Òrgan responsable de la selecció de funcions no duu a terme tasques vinculades a Operacions seleccionables.

Procediment per a l’avaluació, selecció i aprovació d’Operacions

Els possibles Executors (Àrees i Districtes de l’Ajuntament) presenten Expressions d’Interès on aporten informació i documentació per tal de poder optar a subvencionar els seus projectes (Operacions). També aportaran signats diferents models de compromisos que s’han establert per part de l’Organisme Intermedi (Autoritat de Gestió, Ministeri d’Hisenda i Funció Pública).

L’Oficina Gestora de l’EDUSI verifica si la documentació aportada és suficient com a pas previ a facilitar-la al Responsable.

El Gerent Municipal és l’Òrgan de Selecció, i avalua i escull quines Operacions seran incloses a l’EDUSI, elevant proposta a la Comissió de Govern. Amb aquest pas es confirma, mitjançant un òrgan de representació política i de gestió i en un procés més públic i transparent, la selecció de l’Operació. Així mateix està previst que en els casos on pugui existir un risc en la separació de funcions, s’articuli un procés alternatiu.

Els Executors amb Operacions aprovades reben un DECA (Document que Explica les Condicions d’Aprovació), remesa pel Responsable Tècnic, on es recullen les obligacions i compromisos que assumeixen com a Beneficiaris i que obligatòriament hauran de signar en el moment de la seva recepció.

Descarrega el Manual de Procediments EDUSI Eix Besòs (en elaboració).

 

Presentació Expressions d’interès

Oberta la convocatòria per presentar Expressions d’Interès per a ser avaluades dins el projecte EDUSI – Eix Besòs

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Punt de trobada amb l’objectiu de millorar el coneixement i les sinèrgies dels diferents projectes que s’implementaran en l’àmbit metropolità: Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sabadell i Barcelona

Bústia Ètica i de Bon Govern

Canal de participació i col·laboració per enfortir la integritat del sector públic municipal, com a mitjà de prevenció de conflictes i per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l’indemnitat del comunicador

Compartiu aquest contingut