Logotip Ajuntament de Barcelona

Logotip Unió Europea

Presentació

L’EDUSI és l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat de l’Ajuntament de Barcelona que s’està implementant en els 10 barris de l’Eix Besòs, en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, gestionat pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. L’import total subvencionable per a la implementació de l’Estratègia és de 30M€, amb un cofinançament per part del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del 50%.

L’objectiu de l’estratègia és millorar els indicadors de desigualtat social i urbana dels barris de l’Eix Besòs, abastant la dimensió física i mediambiental, climàtica, demogràfica, social i econòmica, transformant la frontera que representa la conca fluvial del Besòs en un eix vertebrador i un pol d’atracció que enforteixi el teixit urbà a les dues ribes del riu.

Mapa d’actuacions

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat compren diverses operacions que s’aniran desenvolupant a l’Eix Besòs, emmarcades en 14 línies d’actuació (LA):

Actualitat

Exposició de Manolo Laguillo sobre el Besòs a la riba del riu

27 de juny de 2018

L'artista mostrarà quinze fotografies al parc fluvial del riu en un projecte titulat 'El Besòs 2017: un aixecament fotogràfic'.

Comença la reurbanització de dos carrers i un passatge del barri del Besòs i el Maresme

14 de juny de 2018

Urbanisme i infraestructures. El passatge Foret i els carrers d’Auger i Jubany, al barri del Besòs i el Maresme, quedaran més ben connectats amb la rambla de Prim a partir del març del 2019

Itineraris formatius d'emprenedoria al Centre Cívic Baró de Viver

11 de juny de 2018

Itineraris formatius d'emprenedoria. Per un desenvolupament econòmic que sigui sostenible en el temps i tingui més possibilitat de mantenir-se, a més del comerç i els serveis de proximitat, cal promoure l’increment d’altres formes d...

Més notícies

EDUSI a Barcelona

Operacions

Bones pràctiques

Sinèrgies

Compartiu aquest contingut